Používáme cookies, které sledují pohyb na webu, aby umožnily vyhodnocení používaných stránek. Cookie nemůže v žádném případě poskytnout přístup k Vašemu počítači nebo datům, která nám neposkytnete. Používání cookies je dobrovolné a můžete jej odmítnout. Většina prohlížečů je automaticky přijímá, ale obvykle můžete toto chování změnit v nastavení prohlížeče. To Vám nicméně může částečně omezit nebo úplně znemožnit používat některé funkce webu.

Přijmout Odmítnout

Odkouření

  • Katalog odkouření Protherm
  • Přehled délek odkouření Protherm

Odkouření

Vzhledem k rozsáhlému počtu dílů potrubí odkouření jsme vše soustředili do jednoho přehledného katalogu.

Při montáži potrubí je nutné dbát na to, aby délka instalovaného potrubí odpovídala danému typu kotle.

Ke stažení

Ke stažení