Používáme cookies, které sledují pohyb na webu, aby umožnily vyhodnocení používaných stránek. Cookie nemůže v žádném případě poskytnout přístup k Vašemu počítači nebo datům, která nám neposkytnete. Používání cookies je dobrovolné a můžete jej odmítnout. Většina prohlížečů je automaticky přijímá, ale obvykle můžete toto chování změnit v nastavení prohlížeče. To Vám nicméně může částečně omezit nebo úplně znemožnit používat některé funkce webu.

Přijmout Odmítnout

Regulace Examaster Collective

Regulační technika

  • eBus ekvitermní regulátor
  • pro 1-6 kotlů
  • pro 1-3 směšované nebo 1 přímý topný okruh
  • pro přípravu teplé vody
  • pro kotle Panther Condens (25 a 30 KKO) a Panther (25 KTO a 25 KOO) v.19

Regulace Examaster Collective

Examaster Collective

Programovatelná regulace pro řízení kaskády kotlů, okruhů vytápění a přípravu teplé vody.

• pro 1-6 kotlů

• pro 1-3 směšované nebo 1 přímý topný okruh

• pro přípravu teplé vody

• ekvitermní režim regulace

• eBus připojení

• cirkulace TV

• funkce a Anti-legionella

• pro kotle Panther Condens (25 a 30 KKO) a Panther (25 KTO a 25 KOO) v.19

Základní sestavy obsahují:

1 Examaster Collective

1 venkovní čidlo

X eBus kaskádových modulů (dle počtu kotlů)

1 NTC čidlo hydraulické výhybky včetně držáku

Volitelné příslušenství:

eBus směšovací modul pro připojení trojcestného směšovacího ventilu, oběhového čerpadla, NTC čidla a pokojového ON/OFF termostatu pro řízení tohoto okruhu

Ke stažení

Ke stažení