Hledat
Hledat

Zásady ochrany osobních údajů

Ochranu Vašich osobních údajů bereme velmi vážně. Tyto zásady ochrany osobních údajů Vám přinášejí informace o zpracování osobních údajů. Zásady ochrany osobních údajů platí pro naše zde uvedené webové stránky a služby. Pro určité služby mohou platit specifické nebo doplňkové zásady ochrany osobních údajů.

Pro koncové zákazníky

Správce

Správcem při zpracování osobních údajů je společnost Vaillant Group Czech s. r. o., Plzeňská 188, 252 19 Chrášťany („my“, „nás“).

Další informace a naše kontaktní údaje můžete najít v našem právním oznámení.

Jsme společnost ze skupiny Vaillant Group. Vaillant Group znamená Vaillant GmbH (Vaillant GmbH, Berghauser Str. 40, 42859 Remscheid, Německo) a dceřiné společnosti v rámci Vaillant GmbH. Do skupiny Vaillant Group patří značky Vaillant, Saunier Duval, awb, Bulex, DemirDöküm, Glow worm, Hermann Saunier Duval a protherm. Další informace o skupině Vaillant Group můžete najít tady.

Používání webové stránky

Naši webovou stránku můžete používat bez toho, abyste se identifikovali či registrovali. Když používáte naši webovou stránku, přenášíte nám přes svůj prohlížeč data, která jsou technicky nezbytná k vytvoření připojení a používání naší webové stránky. Sem patří zejména datum a čas připojení, Vaše IP adresa, požadované webové stránky a stažené soubory, data o přenosu a používání webové stránky, informace o prohlížeči a jeho nastavení, operační systém a zařízení a internetová adresa, ze které přistupujete na naši stránku. Data jsou ukládána a zpracovávána z technických důvodů. Tyto informace používáme k tomu, abychom zajistili zabezpečení našich webových stránek, měřili efektivitu internetové reklamy, sestavovali statistiky a měřili činnosti na webové stránce s cílem zlepšování naší nabídky. Obecně tato data neukládáme déle než třicet dnů.

Používání personalizovaných služeb

Při používání personalizovaných služeb požadujeme osobní údaje, zejména takové, které Vám umožní používat příslušnou službu, registrovat se nebo takové, které potřebujeme k tomu, abychom Vás kontaktovali. Zamýšlené použití údajů vyplývá z příslušného účelu nabízené služby. Ne všechny z následujících služeb jsou nabízeny na všech našich webových stránkách nebo vždy.

Pokud používáte personalizované služby či registraci, ukládáme osobní údaje potřebné pro službu po dobu trvání příslušných služeb nebo po dobu trvání Vaší registrace a poté tak dlouho, dokud to vyžaduje a připouští zákon. Pokud jste naším zákazníkem, máme s Vámi uzavřenou smlouvu, zaregistrovali jste se k určitým službám na našich webových stránkách nebo k používání aplikací, můžeme také Vaše dotazy a objednávky přiřadit a propojit s Vašimi stávajícími zákaznickými údaji.

Pokud Vás požádáme, abyste nám sdělili určité osobní údaje, uvedeme, zda jsou údaje nutné k poskytnutí určité služby. Požadované informace jsou označeny hvězdičkou (*) nebo jinak. Všechny ostatní údaje, které nám sdělíte, jsou nepovinné.

Pokud se rozhodnete, že nám neposkytnete osobní údaje při používání služeb na naší webové stránce, Vaše rozhodnutí pro Vás nebude mít žádné zásadní negativní dopady. Nicméně možná nebudete moci získávat určité informace přes webovou stránku, nebudete možná moci využívat personalizované služby nebo registr nebo nebudeme moci odpovědět na Vaše dotazy zcela nebo vůbec.

Vaše údaje můžeme předat společnostem ze skupiny Vaillant Group, pokud to bude nutné k poskytnutí příslušné služby nebo zpracování Vašich dotazů a žádostí.

Jelikož je zpracování Vašich osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, můžete svůj souhlas v budoucnosti kdykoli odvolat. Za tímto účelem můžete využít níže uvedené kontaktní údaje. Jakékoli oznámení o odvolání ihned zpracujeme.

Stažení nebo objednávka informačních materiálů

Zpravidla si můžete stahovat informace a brožury o výrobcích a službách přímo z webové stránky bez uvedení jakýchkoli osobních údajů. V určitých případech nabízíme možnost získání vybraných informačních materiálů e-mailem nebo poštou. Za tímto účelem nám sdělte podrobnosti o informacích, které požadujete a své jméno, pozici, e-mailovou adresu a poštovní adresu. V jednotlivých případech můžete požádat o další informace, které jsou nezbytné pro příslušnou službu.

Kontaktní středisko pro zákazníky (hotline)

Nabízíme několik způsobů, kterými můžete kontaktovat naše kontaktní středisko a zákaznický servis. Pokud nás kontaktujete telefonicky, požádáme Vás o informace, které jsou nezbytné ke zpracování Vašeho požadavku. Sem patří zejména jméno a kontaktní údaje, podrobnosti o Vašem zařízení, problému či objednávce, zákaznické číslo, objednací číslo, výrobní číslo daného zařízení a podrobnosti popisující Vaši záležitost. Dále můžeme požadovat informace o majiteli zařízení či příjemci služeb nebo faktury. Vaše informace můžeme doplnit o další informace (např. zákaznické číslo, objednací číslo, data o jednotce, informace o poruše, požadovaných náhradních dílech, geodata umístění jednotky), abychom mohli lépe provádět náš zákaznický servis. Také Vás můžeme požádat o souhlas s marketingovými průzkumy a průzkumy spokojenosti zákazníka a Váš souhlas dle vhodnosti zdokumentovat. Údaje také doplňujeme informacemi, které se týkají zpracování Vašeho požadavku a plnění objednávek ve vztahu k poskytnutým službám. Údaje používáme ke zpracování Vašeho příslušného požadavku, zejména k zodpovězení otázek o našich výrobcích a službách, k akceptaci objednávek, ke sjednávání schůzek s naším zákaznickým servisem, k dokumentaci poskytnutých služeb nebo k fakturaci služeb. Pokud jste nám sdělili své telefonní číslo, číslo mobilního telefonu nebo e-mailovou adresu, použijeme je ke komunikaci s Vámi o Vaší žádosti, dokud nebude objednávka dokončena. Sem patří také zprávy přes e-mail nebo SMS s potvrzením nebo připomínkou Vaší schůzky.

Pokud souhlasíte, také nahráváme telefonické rozhovory z důvodu zajištění kvality nebo školení. Informace jsou smazány ihned po vyhodnocení, nejpozději do 30 dnů.

Kontakt pro individuální radu

Nabízíme možnost požádat o individuální konzultaci. Za tímto účelem nám sdělíte podrobnosti o informacích, které požadujete a své jméno, pozici, adresu trvalého bydliště nebo úplnou adresu. V jednotlivých případech mohou být zapotřebí další informace, zejména informace o Vaší otopné soustavě nebo o Vašich potřebách. S Vaším souhlasem Vám následně kontaktujeme e-mailem nebo telefonicky, abychom ověřili Vaše údaje, probrali Váš požadavek a sjednali individuální konzultaci. Pokud si to budete přát, také postoupíme Váš požadavek vhodnému montážnímu technikovi. Vaše údaje také můžeme předat společnostem ze skupiny Vaillant Group, pokud to bude nutné pro vyřešení Vašeho požadavku nebo zajištění služby. Pokud jste nám sdělili číslo Vašeho mobilního telefonu, budeme s Vámi při zpracování Vašeho požadavku komunikovat i přes SMS.

Individualizované informace a nabídky k otopným soustavám

Nabízíme individualizované informace a nabídky k otopným soustavám. Především můžete získat individuální návrh otopné soustavy. Za tímto účelem nám sdělte informace o své současné otopné soustavě a svých budoucích potřebách, a to především: Typ energie, velikost, stáří a další příslušné vlastnosti domu či bytu, požadovaný časový rámec výměny otopné soustavy, typu vytápění a požadovaného ohřevu teplé vody, izolace budovy, umístění budovy (město či vesnice). Také nám můžete sdělit své jméno, pozici, e-mailovou adresu, telefonní číslo a celou adresu. Pokud jste se k naší nabídce dostali na základě reklamy, uložíme si informace o reklamní kampani, na jejímž základě jste se na nás obrátili na naší webové stránce, abychom změřili efektivitu naší internetové reklamy a ke statistickým účelům.

Na základě poskytnutých informací Vám navrhneme jednoho nebo více montážních techniků. Pokud jste si vybrali a udělili svůj souhlas, Váš požadavek předáme vybranému montážnímu technikovi a Vy od technika dostanete návrh soustavy. To platí i v případě, že nás požádáte o telefonický nebo jiný způsob předání svých údajů montážnímu technikovi, aby Vám mohl vytvořit nabídku otopné soustavy. S Vaším souhlasem Vás také kontaktujeme e-mailem či telefonicky, abychom potvrdili Vaše údaje, projednali Vaše plány a sjednali individuální doporučení od nás nebo montážního technika. Pokud jste nám sdělili číslo svého mobilního telefonu, budeme s Vámi komunikovat i přes SMS při zpracování Vašeho požadavku nebo Vám budeme zasílat zprávy. Poté můžeme zpracovávat další informace o vývoji Vašeho projektu, objednávkách údržby nebo dalších služeb spojených s Vaším projektem.

Registrace výrobku

Nabízíme Vám možnost registrace Vašeho výrobku a využívání speciálních výhod pro registrované výrobky prostřednictvím aplikace Servisní online kniha. K registraci výrobku potřebujeme znát výrobní číslo příslušného výrobku a případně další podrobnosti o zařízení a Vaše kontaktní údaje.

Informace a podpora dotačních programů

Nabízíme Vám informace o veřejných dotacích na otopné soustavy. Obvykle můžete informace o dotacích získat bez toho, že byste nám poskytli osobní údaje. U cíleného vyhledávání dotací nám můžete poskytnout obecné informace o svém projektu, zejména o poštovním směrovacím čísle, v jakém postavení vystupujete (např. jako spotřebitel nebo firma), o jaký typ budovy se jedná, jak je budova využívána, kdo v současnosti dodává energii a elektřinu a jaká opatření plánujete. V závislosti na podmínkách konkrétní dotace, mohou být užitečné či nezbytné i další informace. Na základě těchto informací Vás neidentifikujeme. Vaše informace používáme k tomu, abychom Vám ukázali dotační programy a ke statistickým účelům.

Soubory cookie, analytické nástroje, sledování a cílení, sociální média

Na naší webové stránce používáme soubory typu cookie. Soubory typu cookie jsou malé soubory, které se dočasně ukládají ve Vašem zařízení. Soubory typu cookie používáme k různým účelům, které jsou popsány dále.

Používáme naše vlastní soubory cookie, zejména funkční soubory cookie, abychom naše webové stránky učinili uživatelsky přívětivějšími, usnadnili navigaci a používání formulářů, zjednodušili přihlašování a registraci, nabídli určité funkce, k ukládání souhlasu nebo odmítnutí souborů cookie a zajistili bezpečnost našich webových stránek a našich systémů. Příslušné soubory cookie jsou proto nutné k možnosti využívání funkcí naší webové stránky. U těchto nezbytných souborů cookie není zapotřebí souhlas.

Také používáme soubory cookie od třetích stran, zejména v souvislosti s používáním analytických nástrojů, technologií pro sledování a cílení.

Měřicí a analytické nástroje se používají k lepšímu porozumění využívání naší webové stránky a její optimalizaci. Pomocí příslušných souborů cookie sbíráme informace o tom, jak pracujete s naší webovou stránkou, a které stránky jste navštívili. Informace, které sbíráme nebo ukládáme prostřednictvím těchto souborů cookie, jsou souhrnné a nejsou propojeny s Vaší osobou. Tyto soubory cookie aktivujeme na základě Vašeho souhlasu, a souhlas můžete kdykoli odvolat.

Technologie pro sledování a cílení se používají k optimalizaci poskytování reklamy a dalšího marketingu na internetu. Tyto soubory cookie sledují a sbírají informace o Vašich on-line aktivitách, čímž pomáhají zadavatelům reklamy nabízet relevantnější reklamy dle Vašich zájmů. Tyto soubory cookie mohou uvedené informace sdílet s dalšími organizacemi či inzerenty. Tyto soubory cookie aktivujeme na základě Vašeho souhlasu, a souhlas můžete kdykoli odvolat.

Na naše webové stránky zařazujeme také určité nabídky tzv. sociálních médií nebo externí obsah. Při používání sociálních médií můžete také využívat příslušné nabídky poskytovatelů sociálních médií, kteří rovněž využívají soubory cookie. Tyto soubory cookie aktivujeme na základě Vašeho souhlasu, a souhlas můžete kdykoli odvolat.

V zásadě si naše webové stránky můžete prohlížet i bez souborů cookie. Avšak většina prohlížečů automaticky akceptuje soubory cookie na základě výchozího nastavení. Ukládání souborů cookie do svého koncového zařízení však můžete zabránit nebo omezit. Na podrobnosti o těchto krocích se prosím podívejte do pokynů výrobce svého prohlížeče. Prostřednictvím svého prohlížeče také můžete kdykoli vymazat již nastavené soubory cookie. Ke správě souborů cookie můžete také ve svém prohlížeči využít nastavení „Do Not Track“. Také můžete deaktivovat soubory cookie od konkrétních poskytovatelů třetích stran na stránce „Digital Advertising Alliance“ na adrese http://www.aboutads.info/choices/ nebo na stránce „Your Online Choices“ na adrese https://www.youronlinechoices.com. Pokud neakceptujete nezbytné soubory cookie, může to vést k funkčním omezením našich nabídek.

Při používání souborů cookie od ostatních poskytovatelů („soubory cookie třetích stran“) je možné, že budou sesbíraná data přenesena příslušnému poskytovateli do země mimo EU nebo EHP, ve které není adekvátní úroveň ochrany osobních údajů. Zejména USA v současnosti nenabízí dostatečnou ochranu dle GDPR, protože státní úřady v USA mají za určitých okolností právo na přístup k osobním údajům ve vlastnictví společností bez přiměřených nápravných prostředků, které by měly k dispozici subjekty údajů.

Přenos osobních údajů v rámci skupiny Vaillant Group a třetím stranám

Osobní údaje zpracováváme my, jakožto správce a za účelem poskytování služeb je předáváme zpracovatelům v rámci skupiny Vaillant a externím zpracovatelům, kteří údaje zpracovávají výhradně naším jménem a v souladu s našimi pokyny. Pokud využíváme poskytovatele z řad třetích stran, kteří také používají údaje pro své vlastní účely, popíšeme to zejména ve spojení s informace o souborech cookie.

Na základě Vašeho souhlasu také předáváme osobní údaje specializovaným obchodníkům nebo třetím stranám, pokud je to nezbytné k zajištění určitých služeb.

Přenos osobních údajů domácím a zahraničním soudům, úřadům nebo jiným státním institucím probíhá výhradně v rámci zákonných ustanovení.

Zpracování údajů třetími stranami a zpracování mimo EU nebo EHP

Osobní údaje zpracováváme my, jakožto správce údajů a za účelem poskytování služeb je předáváme zpracovatelům údajů v rámci skupiny Vaillant a externím zpracovatelům údajů, kteří údaje zpracovávají výhradně naším jménem a v souladu s našimi pokyny.

Za určitých okolností probíhá zpracování osobních údajů naším jménem zpracovatelem mimo EU nebo EHP. V takovém případě, pokud neexistuje příslušné rozhodnutí rady ve spojení se zemí příjemce, se dohodneme s příslušným poskytovatelem služeb o přiměřených bezpečnostních opatřeních na ochranu osobních údajů, zejména uzavřením dohody o smluvních ujednáních platných EU norem.

Zejména v souvislosti s používáním analytických nástrojů, technologií pro sledování a cílení od poskytovatelů třetích stran nebo zařazením nabídek ze sociálních médií, je možné, že třetí strany, coby poskytovatelé také zpracovávají údaje mimo EU nebo EHP. Poskytovatelé třetích stran mohou zpracovávat osobní údaje zejména v USA. USA v současnosti nezajišťuje dostatečnou ochranu dle GDPR, zejména proto, že státní úřady v USA mají za určitých okolností právo na přístup k osobním údajům ve vlastnictví společností bez přiměřených nápravných prostředků, které by měly k dispozici subjekty údajů.

Zabezpečení dat

Používáme technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně námi spravovaných osobních údajů proti zničení, ztrátě, změně či neoprávněnému poskytnutí či přístupu k osobním údajům. Všechny osobní údaje, které poskytnete při používání personalizovaných služeb, nám budou přeneseny v kódované podobě. Za tímto účelem používáme moderní kódovací postup. Vaše údaje jsou v systémech, ve kterých jsou uloženy, chráněny heslem. Osoby, které mají k těmto údajům přístup, mají na základě přísných bezpečnostních předpisů přísně zakázáno Vaše údaje předávat třetím stranám. Naše bezpečnostní opatření se neustále zlepšují.

Vaše práva

U osobních údajů, které se Vás týkají, máte právo požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, můžete požadovat omezení zpracování nebo vznést námitku proti zpracování, stejně jako máte právo na přenositelnost údajů, v každém případě v souladu se zákonnými ustanoveními.

V případě, kdy se zpracování údajů zakládá na Vašem souhlasu, máte právo kdykoli svůj souhlas odvolat, aniž by to ovlivnilo zákonnost zpracování založeného na souhlasu uděleného před jeho odvoláním.

Také se můžete obrátit na našeho zmocněnce pro ochranu osobních údajů, abyste uplatnili svá výše uvedená práva.

Máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu v souladu se zákonnými ustanoveními, pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, porušuje zákonná ustanovení. Za tímto účelem se můžete obrátit zejména na úřad v členském státě EU podle Vašeho trvalého bydliště nebo místa, kde k údajnému protiprávnímu jednání došlo.

Za nás zodpovídá Úřad na ochranu osobních údajů. Jeho aktuální kontaktní údaje si můžete vyhledat na adrese https://www.uoou.cz.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Máte-li otázky či návrhy k tématu ochrany osobních údajů, nezdráhejte se je prosím odeslat e-mailem nebo poštou našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů na následujících kontaktních údajích:

E-mailem: protherm@protherm.cz, vaillant@vaillant.cz

Poštou: Vaillant Group Czech s.r.o., Plzeňská 188, 252 19 Chrášťany, Česká republika

Podléhá změně

Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit uvedená ujednání o ochraně osobních údajů v rámci platných zákonů. Při využívání našich internetových stránek také prosím věnujte pozornost příslušným podmínkám používání a všeobecným podmínkám.

Stav: 1.9.2022

Zásady ochrany osobních údajů (profesionální uživatelé)

Ochranu Vašich osobních údajů bereme velmi vážně. Tyto zásady ochrany osobních údajů Vám přinášejí informace o zpracování osobních údajů. Zásady ochrany osobních údajů platí pro tuto webovou stránku a portál s personalizovanými službami myVAILLANT Pro, který je zpřístupněný montážním technikům a dalším profesionálním uživatelům a partnerům („partneři“) a zaměstnancům partnerů („uživatelé“) k obchodním účelům („portál služeb“). Zásady ochrany osobních údajů také platí pro služby poskytované prostřednictvím portálu. Pro určité služby mohou platit speciální nebo doplňkové zásady ochrany osobních údajů.

Správce

Správcem osobních údajů z pohledu zpracování osobních údajů je společnost Vaillant Group Czech s. r. o., Plzeňská 188, 252 19 Chrášťany („my“, „nás“).

Další informace a naše kontaktní údaje můžete najít v našem právním poučení.

Jsme společnost ze skupiny Vaillant Group. Vaillant Group znamená Vaillant GmbH (Vaillant GmbH, Berghauser Str. 40, 42859 Remscheid, Německo) a dceřiné společnosti v rámci Vaillant GmbH. Do skupiny Vaillant Group patří značky Vaillant, Saunier Duval, awb, Bulex, DemirDöküm, Glow worm, Hermann Saunier Duval a protherm. Další informace o skupině Vaillant Group můžete najít tady.

Používání portálu služeb

Portál služeb je provozován z důvodu všeobecných informací a jako personalizovaná webová služba pro partnery.

Když používáte naši webovou stránku, přenášíte nám přes svůj prohlížeč data, která jsou technicky nezbytná k vytvoření připojení a používání naší webové stránky. Sem patří zejména datum a čas připojení, Vaše IP adresa, požadované webové stránky a stažené soubory, data o přenosu a používání webové stránky, informace o prohlížeči a jeho nastavení, operační systém a zařízení a internetová adresa, ze které přistupujete na naši stránku. Data jsou ukládána a zpracovávána z technických důvodů. Tyto informace používáme k tomu, abychom zajistili zabezpečení našich webových stránek, měřili efektivitu internetové reklamy, sestavovali statistiky a měřili činnosti na webové stránce s cílem zlepšování naší nabídky. Obecně tato data neukládáme déle než třicet dnů. Obecně dostupnou část naší webové stránky můžete používat bez toho, abyste se identifikovali či registrovali.

Ustanovení o přístupu k personalizované části portálu služeb vyžaduje, aby se partner registroval, přičemž během tohoto procesu jsou sbírány údaje o společnosti a kontakty na zaměstnance, kteří chtějí portál služeb využívat. Registrace zaměstnance si žádá uvedení titulu, křestního jména, příjmení, osobní e-mailové adresy a čísla na mobilní telefon. Mohou být zapotřebí i další informace. Používání je možné pouze pro pověřené a registrované zaměstnance partnera a žádá si registraci s individuálním uživatelským jménem (e-mailová adresa) a heslem.

V souvislosti s používáním portálu služeb a personalizovaných služeb příslušným partnerem a jeho zaměstnanci zpracováváme osobní údaje, včetně údajů o zaměstnancích partnera a koncových zákaznících, v rozsahu, ve kterém je to pro příslušnou službu nezbytné. Partner musí zajistit, aby byl pověřen ve vztahu k zaměstnanci jmenovat zaměstnance uživatelem a přenášet údaje o zákazníkovi k nám. Prostřednictvím jeho registrace a používání portálu služeb potvrzuje zaměstnanec, že souhlasí se svou registrací, coby uživatele portálu služeb.

Osobní údaje máme uloženy po dobu trvání registrace partnera, stejně jako příslušných zaměstnanců a poté tak dlouho, jak to požaduje a dovoluje zákon.

Pokud Vás požádáme, abyste nám sdělili určité osobní údaje, uvedeme, zda jsou údaje nutné k poskytnutí určité služby. Požadované informace jsou označeny hvězdičkou (*) nebo jinak. Všechny ostatní údaje, které nám sdělíte, jsou nepovinné.

Informace nabízené na portálu služeb jsou obecně dostupné a použitelné bez dalšího ustanovení o osobních údajích. To se týká především informací o výrobcích, systémech, náhradních dílech a technických dokumentů, jakými jsou odborné informace, informace pro koncové zákazníky, ceníky a kontrolní seznamy.

Jelikož určité služby vyžadují ustanovení o dalších osobních údajích, nemusí být možné je plně využívat, pokud tyto nezbytné údaje neposkytnete.

Osobní údaje, které nám společnosti poskytnou, můžeme předávat společnostem ze skupiny Vaillant Group, pokud to bude u příslušné služby nezbytné.

Jelikož je zpracování Vašich osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, můžete svůj souhlas v budoucnosti kdykoli odvolat. Za tímto účelem můžete využít níže uvedené kontaktní údaje. Jakékoli oznámení o odvolání ihned zpracujeme.

Osobní údaje

Shromažďujeme kmenové údaje společnosti partnera v rámci stávajícího smluvního vztahu a registrace na portál služeb. Kmenové údaje společnosti obsahují kontaktní údaje pověřených zástupců a kontaktních osob partnera, daňové identifikační číslo, identifikační číslo v obchodním rejstříku a bankovní údaje. Údaje se používají ke správě smluvního vztahu a přístupu na portál služeb.

Shromažďujeme údaje o zaměstnancích z důvodu správy přístupu na portál služeb. Údaje o zaměstnancích obsahují zejména pozici, jméno, telefonní číslo, číslo na mobilní telefon, heslo a partnera, se kterým je zaměstnanec spojen. V rámci používání portálu služeb mohou být ukládány a zpracovávány další údaje spojené se zaměstnancem, zejména datum posledního přihlášení na portálu služeb, kvalifikace zaměstnance v souvislosti s našimi výrobky, pověření zaměstnance k účasti na školení a informace o účasti na školení.

Shromažďujeme a zpracováváme údaje od koncových zákazníků partnera pouze v takovém rozsahu, v jakém je to nezbytné v souvislosti s poskytováním služeb partnerovi, zejména ve spojení s rezervací služeb z našeho zákaznického servisu. V této souvislosti nám můžete poskytnout informace nezbytné k předložení objednávky. Sem patří typ objednávky, informace o dotčeném zařízení, popis problémů, Vaše vlastní číslo objednávky, informace o místě servisu, včetně jména a kontaktních údajů vlastníka dotčeného zařízení, kontaktní údaje kontaktní osoby na pracovišti, požadované datum, typ možného kontaktu. Tyto údaje používáme ke zpracování objednávky zákazníka.

Nezpracováváme žádné další zvláštní osobní údaje (č. 9 DSGVO) ve vztahu k partnerům, jejich zaměstnancům či koncovým zákazníkům.

Další podrobnosti o osobních údajích, které zpracováváme, mohou být uvedeny v popisu příslušné služby a aplikace, kterou poskytujeme na portálu služeb.

Služby na podporu konzultací, projektování a přípravy nabídek

Na portálu služeb Vám nabízíme různé nástroje a aplikace. Nástroje slouží k podpoře konzultací, projektování a přípravě nabídek s ohledem na koncové zákazníky. Nástroje a aplikace jsou obecně poskytovány tak, aby nebyly zapotřebí specifikace koncových zákazníků. Sbíráme údaje vztahující se k použití nástrojů a aplikací partnerem, zejména ke statistickým účelům a k optimalizaci našich výrobků a služeb. Individuální analýza s ohledem na využití jednotlivými zaměstnanci partnera se neprovádí.

Nástroje pro projektování

Poskytujeme Vám různé nástroje pro projektování, které můžete používat bez sdělování osobních údajů. Sem patří například nástroje pro záznam projektových dat. Některé z těchto nástrojů pro nás zajišťují externí poskytovatelé služeb na základě smlouvy o zpracování osobních údajů. Ne každý nástroj je dostupný na každém trhu.

Poptávkový systém Protherm

Za určitých okolností nabízíme partnerům zapojení do poptávkového systému Protherm a využívání související aplikace. Prostřednictvím této platformy nabízíme partnerům kontaktní údaje zájemců a potenciálních zákazníků, kteří mají zájem o určité výrobky a služby a souhlasili se zveřejněním svých údajů. Partner, který vyhovuje zákaznickému požadavku, může přijmout příslušnou nabídku, kontaktovat a poradit se se zájemcem nebo zákazníkem, poskytnout informace o výrobku anebo odeslat nabídku na nákup a montáž jednoho z našich výrobků pro ohřev. Partner používá platformu ke kontaktování zájemců a zákazníků a v případě potřeby ke zpracování osobních údajů zájemců a zákazníků ve spojení s plánováním a koncepcí objednávek. Zpracováváme údaje o zájemcích a potenciálních zákaznících poskytnuté partnerovi z důvodu správy zákazníků ve spojení s těmito zákazníky, stejně jako k našim vlastním statistickým účelům. V rozsahu, ve kterém bychom jinak jednali jako zpracovatel partnera, budou platit platné podmínky pro zpracování osobních údajů partnera.

Školení zaměstnanců

Našim partnerům a jejich zaměstnancům nabízíme různá školení. V souvislosti s plánováním a zaváděním školení zpracováváme kontaktní údaje zúčastněných zaměstnanců, stejně jako informace o účasti na školení. Údaje zpracováváme zejména z důvodu plánování a přípravy školení, ke komunikaci s účastníky školení, k fakturaci školení (je-li to vhodné), stejně jako z důvodu dokladování účasti na školení. Partneři a zaměstnanci si mohou prohlížet dokončená a budoucí školení, stejně jako příslušný stav (pozvaný, zaregistrovaný, zrušený, zúčastnil se, nezúčastnil se) a spravovat svá školení.

Registrace na další akce

Jednou za čas Vám nabízíme možnost se registrovat na akce (např. informační akce, veletrhy). K tomuto účelu potřebujeme Vaše jméno a e-mailovou adresu a možné budoucí informace, které budou nutné k plánování a implementaci příslušné akce. Údaje zpracováváme za účelem organizace, vedení a dokumentování akcí a v případě nutnosti k fakturaci.

Nabídky e-learningu

Na portálu služeb Vám předkládáme nabídky e-learningu, které se týkají našich výrobků a služeb nebo jiných témat. Za tímto účelem můžeme používat technickou platformu od třetích stran, jejímž prostřednictvím zpřístupníme výukový obsah. V zásadě příslušným poskytovatelům nepřenášíme žádné osobní údaje související s uživateli. Z důvodu zajištění přístupu ke službám, zabezpečení aplikací, stejně jako analýzy využívání různých nabídek, mohou poskytovatelé využívat soubory cookie nebo další technologie. Vyhrazujeme si právo statisticky hodnotit technické údaje a využívat data související s využíváním nabídek e-learningu z důvodu zlepšování a optimalizace našich nabídek. Neprobíhá individualizované hodnocení využívání nabídek e-learningu z naší strany nebo ze strany poskytovatelů.

V souvislosti s určitými službami nabízíme kvalifikovanou podobu e-learningu, ve kterém vede úspěšné dokončení e-learningu k získání certifikátu. V těchto případech zaznamenáváme úspěšné absolvování školení v rámci e-learningu na základě zodpovězení otázek nebo vyřešení úkolů. Za tímto účelem ukládáme a zpracováváme informace o implementaci e-learningu, úspěchu školení a udělení certifikátu.

Softwarové licence

Partnerům poskytujeme licence k určitým softwarovým produktům, např. k nástroji serviceDialog k analýze dat zařízení. Z důvodu správy licencí zpracováváme údaje o partnerovi, a kde je to vhodné, o zaměstnancích pověřených k používání softwaru, včetně kontaktních údajů. Také zpracováváme údaje o trvání licencí a fakturaci licenčních poplatků (je-li to vhodné). Při poskytování aktualizací přes internet zpracováváme technické údaje, abychom vytvořili připojení a zajistili správné stahování. Vyhrazujeme si právo používat tyto údaje ke statistickým účelům. Technické informace a kontaktní údaje můžeme používat k informování držitele licence o nezbytných aktualizacích nebo k jiné komunikaci v souvislosti s licencí softwaru.

Mobilní aplikace pro partnery

Našim partnerům poskytujeme různé mobilní aplikace, které jsou dostupné jako webové aplikace nebo pro koncová zařízení s operačními systémy Android nebo iOS prostřednictvím Google Play nebo Apple App Store. Sem patří (v závislosti na dostupnosti):

  • myLINK Pro App

Používání aplikací je možné pouze po předchozí registraci jako partnera. Spravujeme přístupové údaje (uživatelské jméno, heslo) do aplikací. Informace o ochraně osobních údajů spojených s příslušnou aplikací platí pro používání aplikací, a jsou dostupné přes příslušnou aplikaci.

U Google Play a App Store platí podmínky ochrany osobních údajů daných poskytovatelů. Google Play provozuje v Evropě společnost Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irsko („Google“). Informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google můžete najít na adrese https://policies.google.com/privacy. App Store provozuje společnost Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, Kalifornie, 95014, USA („Apple“). Informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Apple můžete najít na adrese https://www.apple.com/legal/privacy/data/ (příslušnou jazykovou verzi zobrazíte přes výběr země).

Věrnostní program a aplikace Scan App

Našim partnerům nabízíme možnost zapojit se do věrnostního programu. V rámci partnerství nám partner předává informace o zakoupených a namontovaných spotřebičích a na oplátku získává různé výhody, jejichž druh a rozsah závisí na statusu příslušného partnera. Z důvodu správy partnerského programu zpracováváme různé údaje. Sem patří především informace o zakoupených a namontovaných přístrojích, správa bodového konta, informace o poskytovaných službách a výhodách, včetně zejména zpracování věrnostních služeb prostřednictvím věrnostního obchodu, poskytování zboží prostřednictvím věrnostního obchodu a podpora reklamních opatření. Správa partnerského programu také zahrnuje zpracování informací o zakoupených a namontovaných přístrojích s ohledem na nepověřený, nesprávný či vícenásobný přenos údajů za účelem získání neoprávněných výhod.

Nabízíme mobilní aplikaci pro přenos informací o výrobku a načítání čárových kódů z přístrojů (Scan App). V této souvislosti zpracováváme Vaše přihlašovací údaje pro aplikaci, stejně jako podrobnosti o přenesených čárových kódech, včetně data a času přenosu. Informace se ukládají na Váš věrnostní účet a používají se ke správě programu.

Stažení nebo objednávka informačních materiálů

Můžete si stahovat informace a katalogy našich výrobků a služeb z portálu služeb bez uvedení dalších podrobností. V určitých případech nabízíme možnost získání vybraných informačních materiálů e-mailem nebo poštou. Za tímto účelem nám sdělte podrobnosti o informacích, které požadujete a své jméno, pozici, e-mailovou adresu a poštovní adresu. V jednotlivých případech můžete požádat o nezbytné další informace z důvodu přenosu dokumentů. Hodnotíme počet a typ stahování pro statistické účely, abychom mohli neustále zlepšovat a optimalizovat naši nabídku informací.

Kontaktní středisko pro partnery

Nabízíme různé způsoby kontaktování našeho kontaktního střediska a zákaznického servisu. Zejména v souvislosti se zpracováváním a zodpovídáním dotazů, vytvářením nabídek a poradenstvím, zpracováváme jméno/společnost, kontaktní údaje, informace týkající se Vašich dotazů a objednávek. Dále můžeme také zpracovávat údaje o koncových zákaznících, kteří jsou propojeni s Vašimi dotazy a objednávkami. Sem patří zejména jméno a kontaktní údaje, podrobnosti o daném zařízení, problému či objednávce, zákaznické číslo, objednací číslo, výrobní číslo daného zařízení a podrobnosti popisující problém. Dále můžeme požadovat informace o majiteli zařízení či příjemci služeb nebo faktury. Příslušné informace můžeme doplnit o další informace (např. číslo zákazníka, číslo objednávky, údaje o zařízení, informace o chybách, požadované náhradní díly, geodata o poloze zařízení), abychom mohli zpracovat Vaši žádost a lépe poskytovat naše služby zákazníkům. Údaje také doplňujeme informacemi, které se týkají zpracování Vašeho požadavku a plněním objednávek ve vztahu k poskytnutým službám. Údaje používáme ke zpracování Vašeho příslušného požadavku, zejména k zodpovězení otázek o našich výrobcích a službách, k akceptaci objednávek, ke sjednávání schůzek s naším zákaznickým servisem, k dokumentaci poskytnutých služeb nebo k fakturaci služeb. Používáme telefonní číslo, číslo mobilního telefonu či e-mailovou adresu partnera, jeho zaměstnanců a koncových zákazníků ke komunikaci ve vztahu k příslušnému požadavku, a do doby, než je příslušná objednávka vyřízena. Sem patří také zprávy přes e-mail nebo SMS, zejména s potvrzením nebo připomínkou schůzky.

Pokud souhlasíte, také nahráváme telefonické rozhovory s naším kontaktním střediskem z důvodu zajištění kvality nebo školení. Informace jsou smazány ihned po vyhodnocení, nejpozději do 30 dnů.

Registrace k odběru zpravodaje

Našim partnerům nabízíme různé zpravodaje, k jejichž odběru se mohou registrovat. Pokud chcete odebírat zpravodaj, zpracujeme Vaši e-mailovou adresu, kterou jste zadali na portál služeb. Na portálu služeb si můžete sami spravovat svůj zpravodaj. Za tímto účelem také zpracováváme údaje o zpravodajích, jejichž odběr jste si zajistili a o četnosti, se kterou jsou zasílány.

Jakmile odešleme zpravodaj, můžeme také shromáždit údaje o zasílání a používání zpravodaje. Za tímto účelem zpravodaje obsahují odkazy na obrazové soubory uložené na našich webových serverech. Jakmile otevřete zpravodaj, Váš e-mailový program nahraje tyto obrazové soubory z našeho webového serveru. To nám umožní sledovat, zda a kdy byly naše zpravodaje otevřeny, a který obsah byl přečten. Takto shromážděné informace používáme k tomu, aby pro Vás bylo používání zpravodajů atraktivnější, k řízení odesílání zpravodajů a ke statistickým účelům.

Odběr zpravodaje můžete kdykoli zrušit na portálu služeb. Pokud se chcete odhlásit z odběru zpravodaje, můžete také použít odkaz na odhlášení ve zpravodaji.

Soubory cookie, analytické nástroje, sledování a cílení, sociální média

Na naší webové stránce a portálu služeb používáme soubory typu cookie. Soubory typu cookie jsou malé soubory, které se dočasně ukládají ve Vašem zařízení. Soubory typu cookie používáme k různým účelům, které jsou popsány dále.

Používáme naše vlastní soubory cookie, zejména funkční soubory cookie, abychom naše webové stránky učinili uživatelsky přívětivějšími, usnadnili navigaci a používání formulářů, zjednodušili přihlašování a registraci, nabídli určité funkce, k ukládání souhlasu nebo odmítnutí souborů cookie a zajistili bezpečnost našich webových stránek a našich systémů. Příslušné soubory cookie jsou proto nutné k možnosti využívání funkcí naší webové stránky. U těchto nezbytných souborů cookie není zapotřebí souhlas.

Také používáme soubory cookie od třetích stran, zejména v souvislosti s používáním analytických nástrojů, technologií pro sledování a cílení.

Měřicí a analytické nástroje se používají k lepšímu porozumění využívání naší webové stránky a její optimalizaci. Pomocí příslušných souborů cookie sbíráme informace o tom, jak pracujete s naší webovou stránkou, a které stránky jste navštívili. Informace, které sbíráme nebo ukládáme prostřednictvím těchto souborů cookie, jsou souhrnné a nejsou propojeny s Vaší osobou. Tyto soubory cookie aktivujeme na základě Vašeho souhlasu, a souhlas můžete kdykoli odvolat.

Technologie pro sledování a cílení se používají k optimalizaci poskytování reklamy a dalšího marketingu na internetu. Tyto soubory cookie sledují a sbírají informace o Vašich on-line aktivitách, čímž pomáhají zadavatelům reklamy nabízet relevantnější reklamy dle Vašich zájmů. Tyto soubory cookie mohou uvedené informace sdílet s dalšími organizacemi či inzerenty. Tyto soubory cookie aktivujeme na základě Vašeho souhlasu, a souhlas můžete kdykoli odvolat.

Na naše webové stránky zařazujeme také určité nabídky tzv. sociálních médií nebo externí obsah. Při používání sociálních médií můžete také využívat příslušné nabídky poskytovatelů sociálních médií, kteří rovněž využívají soubory cookie. Tyto soubory cookie aktivujeme na základě Vašeho souhlasu, a souhlas můžete kdykoli odvolat.

V zásadě si naše webové stránky můžete prohlížet i bez souborů cookie. Avšak většina prohlížečů automaticky akceptuje soubory cookie na základě výchozího nastavení. Ukládání souborů cookie do svého koncového zařízení však můžete zabránit nebo omezit. Abyste získali podrobnosti o tom, jak tyto činnosti fungují, podívejte do pokynů výrobce Vašeho prohlížeče. Prostřednictvím svého prohlížeče také můžete kdykoli vymazat již nastavené soubory cookie. Ke správě souborů cookie můžete také ve svém prohlížeči využít nastavení „Do Not Track“. Také můžete deaktivovat soubory cookie od konkrétních poskytovatelů třetích stran na stránce „Digital Advertising Alliance“ na adrese http://www.aboutads.info/choices/ nebo na stránce „Your Online Choices“ na adrese https://www.youronlinechoices.com. Pokud neakceptujete nezbytné soubory cookie, může to vést k funkčním omezením našich nabídek.

Při používání souborů cookie od ostatních poskytovatelů („soubory cookie třetích stran“) je možné, že budou sesbíraná data přenesena příslušnému poskytovateli do země mimo EU nebo EHP, ve které není adekvátní úroveň ochrany osobních údajů. Zejména USA v současnosti nenabízí dostatečnou ochranu ve smyslu GDPR, protože státní úřady v USA mají za určitých okolností právo na přístup k osobním údajům ve vlastnictví společností bez přiměřených legálních nápravných prostředků, které by měly k dispozici subjekty údajů.

Přenos osobních údajů v rámci skupiny Vaillant Group a třetím stranám

Osobní údaje zpracováváme my, jakožto správce a za účelem poskytování služeb je předáváme zpracovatelům v rámci skupiny Vaillant a externím zpracovatelům, kteří údaje zpracovávají výhradně naším jménem a v souladu s našimi pokyny. Pokud využíváme poskytovatele z řad třetích stran, kteří také používají údaje pro své vlastní účely, popíšeme to zejména ve spojení s informace o souborech cookie.

Osobní údaje také poskytujeme koncovým zákazníkům nebo třetím stranám, pokud je to nezbytné k poskytování našich služeb.

Přenos osobních údajů domácím a zahraničním soudům, úřadům nebo jiným státním institucím probíhá výhradně v rámci zákonných ustanovení.

Zpracování údajů třetími stranami a zpracování mimo EU nebo EHP

Osobní údaje zpracováváme my, jakožto správce údajů a za účelem poskytování služeb je předáváme zpracovatelům údajů v rámci skupiny Vaillant a externím zpracovatelům údajů, kteří údaje zpracovávají výhradně naším jménem a v souladu s našimi pokyny.

Za určitých okolností probíhá zpracování osobních údajů naším jménem zpracovatelem mimo EU nebo EHP. V takovém případě, pokud neexistuje příslušné rozhodnutí rady ve spojení se zemí příjemce, se dohodneme s příslušným poskytovatelem služeb o přiměřených bezpečnostních opatřeních na ochranu osobních údajů, zejména uzavřením dohody o smluvních ujednáních platných EU norem.

Zejména v souvislosti s používáním analytických nástrojů, technologií pro sledování a cílení od poskytovatelů třetích stran nebo zařazením nabídek ze sociálních médií, je možné, že třetí strany, coby poskytovatelé také zpracovávají údaje mimo EU nebo EHP. Poskytovatelé třetích stran mohou zpracovávat osobní údaje zejména v USA. USA v současnosti nezajišťuje dostatečnou ochranu dle GDPR, zejména proto, že státní úřady v USA mají za určitých okolností právo na přístup k osobním údajům ve vlastnictví společností bez přiměřených nápravných prostředků, které by měly k dispozici subjekty údajů.

Zabezpečení dat

Používáme technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně námi spravovaných osobních údajů proti zničení, ztrátě, změně či neoprávněnému poskytnutí či přístupu k osobním údajům. Všechny osobní údaje, které poskytnete při používání personalizovaných služeb, nám budou přeneseny v kódované podobě. Za tímto účelem používáme moderní kódovací postup. Vaše údaje jsou v systémech, ve kterých jsou uloženy, chráněny heslem. Osoby, které mají k těmto údajům přístup, mají na základě přísných bezpečnostních předpisů přísně zakázáno Vaše údaje předávat třetím stranám. Naše bezpečnostní opatření se neustále zlepšují.

Vaše práva

Máte právo žádat o přístup a nápravu či vymazání osobních údajů, které se Vás týkají nebo omezit zpracování nebo vznést námitku ke zpracování, stejně jako právo na přenositelnost, v každém případě v souladu se zákonnými ustanoveními. Pokud je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, máte právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by to ovlivnilo zákonnost zpracování na základě souhlasu uděleného před jeho odvoláním.

Také se můžete obrátit na našeho zmocněnce pro ochranu osobních údajů, abyste uplatnili svá výše uvedená práva.

Máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu v souladu se zákonnými ustanoveními, pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, porušuje zákonná ustanovení. Za tímto účelem se můžete obrátit zejména na úřad v členském státě EU podle Vašeho trvalého bydliště nebo místa, kde k údajnému protiprávnímu jednání došlo.

Za nás zodpovídá Úřad na ochranu osobních údajů. Jeho aktuální kontaktní údaje si můžete vyhledat na adrese https://www.uoou.cz.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Máte-li otázky či návrhy k tématu ochrany osobních údajů, nezdráhejte se je prosím odeslat e-mailem nebo poštou našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů na následujících kontaktních údajích:

E-mailem: protherm@protherm.cz

Poštou: Vaillant Group Czech s.r.o., Plzeňská 188, 252 19 Chrášťany, Česká republika

Podléhá změně

Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit uvedená ujednání o ochraně osobních údajů v rámci platných zákonů. Při využívání našich internetových stránek také prosím věnujte pozornost příslušným podmínkám používání a všeobecným podmínkám.

Stav: 1.9.2022