Hledat
Hledat

Záruční lhůta tepelných čerpadel

Na tepelná čerpadla Protherm se poskytuje záruka za jakost po dobu třiceti šesti měsíců na celek, resp. 5 let na kompresor, od data uvedení výrobku do provozu, ne však déle než čtyřicet dva měsíců od data prodeje. Během této záruční doby budou bezplatně odstraněny vady vzniklé následkem vadného provedení nebo vadou materiálu, které budou ve výše uvedené záruční době řádně uplatněny. Tyto podmínky vstupují v platnost za předpokladu, že výrobek byl uveden do provozu autorizovanou servisní osobou, servisním technikem se specializací na tepelná čerpadla Protherm. Registrace uvedení tepelného čerpadla do provozu v systému výrobce je možná u výrobků, které nejsou starší než 3 roky od data výroby.

Kompletní informace týkající se záruční lhůty najdete v záručním listě konkrétního výrobku.

Od 10.10.2020 přecházíme na elektronické verze tohoto dokumentu. Jak koncovému zákazníkovi, tak i servisní firmě, bude online záruční list v PDF formátu zaslán na příslušnou emailovou adresu.

Na tepelná čerpadla Protherm si můžete sjednat prodlouženou záruční lhůtu až na 10 let. Více info ZDE.