Hledat
Hledat

Slovník

Termíny používané v topné technice

Bez ohřevu

Využívaný pouze k vytápění. V letním období mimo provoz. Možnost dodatečné montáže nepřímotopného zásobníku vody, popřípadě ohřívání bazénu.

Ekvitermní regulace

Reaguje na změny teploty vně budovy - teplota venkovního vzduchu. V závislosti na snižování nebo zvyšování venkovní teploty, regulace přesně zvyšuje či snižuje teplotu vody v topném systému.

Komínové provedení

Spalování plynu v kotli je závislé na vzduchu z místnosti. Při nedostatečném přívodu vzduchu do místnosti je ohrožen provoz kotle a zdraví uživatele.

Kondenzační kotel

Speciální konstrukce kotle využívající k vytápění výhřevnost i spalné teplo plynu.

Kotel se sníženým obsahem Nox

Kotel se specielní konstrukcí vodou chlazených hořáků a zvýšenou účinností. Konstrukce spalování zajišťuje šetrnost kotle k životnímu prostředí.

Nepřímotopný zásobník teplé vody

Užitková voda se pomocí topné spirály natápěné kotlem ohřívá postupně v celém průřezu zásobníku.

Přímotopný zásobník teplé vody

Užitková voda je ohřívána malým zabudovaným hořákem pod tlakovou nádobou.

Prostorový termostat

Reaguje na změny teploty v místnosti, ve které je umístěn.

Průtokový ohřev vody

Užitková voda se ohřívá průběžným průtokem nad plamenem hořáku. Množství a teplota užitkové vody je dána rychlostí průtoku v l/min vody a velikostí plamene v kW.

Stacionární kotel

Určený k montáži na podlahu. Součástí výrobku zpravidla není oběhové čerpadlo, expanzní nádrž a bezpečnostní ventil.

Standardní kotel

Kotel se standardní konstrukcí hořáků a výbornou účinností.

Tepelná ztráta budovy

Je udávána v kW. Vyjadřuje množství tepla vyzářeného do okolí budovou při nejnižší venkovní teplotě pro danou lokalitu.

Turbo provedení

Spalování plynu v kotli není závislé na vzduchu z místnosti. Přívod vzduchu pro spalování a odvod spalin zajišťuje vestavěný ventilátor.

Vrstvený zásobník teplé vody

Užitková voda se ohřívá v kotli na požadovanou teplotu (cca 60st C) a je postupně ukládána do vrchních vrstev zásobníku.

Závěsný kotel

Určený k montáži na stěnu – do výše očí. Kompaktní konstrukce se zabudovaným oběhovým čerpadlem, expanzní nádrží, bezpečnostním ventilem a kontrolními prvky.