Používáme cookies, které sledují pohyb na webu, aby umožnily vyhodnocení používaných stránek. Cookie nemůže v žádném případě poskytnout přístup k Vašemu počítači nebo datům, která nám neposkytnete. Používání cookies je dobrovolné a můžete jej odmítnout. Většina prohlížečů je automaticky přijímá, ale obvykle můžete toto chování změnit v nastavení prohlížeče. To Vám nicméně může částečně omezit nebo úplně znemožnit používat některé funkce webu.

Přijmout Odmítnout

Záruční podmínky

PROTHERM

Společnost Vaillant Group - značka Protherm poskytuje uživateli spotřebiče Protherm prodlouženou záruku 36 měsíců od data uvedení do provozu za podmínky provedení tří pravidelných ročních prohlídek výrobku. V této lhůtě je za podmínek dále uvedených zaručeno bezplatné odstranění výrobní vady. Podmínkou prodloužené záruky v délce 3 let je uvedení výrobku do provozu firmou, která je k tomu distributorem oprávněná, řádně vyplněný a potvrzený záruční list a vyplněný a odeslaný evidenční list.

Při uplatňování prodloužené záruky uživatelem musí být distributor vyrozuměn o provedení ročních prohlídek výrobku firmou, která je pro tuto činnost oprávněná. První prohlídka musí být provedena do 12 měsíců od uvedení výrobku do provozu a druhá prohlídka do 24 měsíců od uvedení výrobku do provozu, jinak prodloužená záruka nepokračuje. Práce spojené s roční prohlídkou hradí uživatel! Potvrzení o provedení roční prohlídky je povinen uživatel do 14 dnů odeslat na adresu distributora pro ČR a záznam o provedení prohlídky předložit při každé reklamaci výrobku v záruční době. V ostatních případech platí pouze zákonná 24 měsíční záruka. Nedílnou součástí záručního listu je servisní kniha a seznam servisních středisek.

Na kondenzační kotle Protherm si navíc můžete zakoupit certifikát prodloužené záruky na 5 let.Více informací najdete zde.