Hledat
Hledat

Roční prohlídka kotle

Roční prohlídku kotle provádí vždy autorizovaný technik.

Proč?

 • předcházení poruch v provozu,
 • možnost prodloužení záruky až na 3 roky – viz záruční podmínky.

Kdy?

 • ideálně mimo topnou sezonu,
 • nutné objednat s dostatečným časovým předstihem.

Co?

Konkrétní úkony údržby zařízení jsou stanoveny výrobcem a uvedeny v instalačním manuálu pro daný model kotle, jedná se především o následující úkony:

 • zbavení nečistot,
 • kontrola funkcí,
 • nastavení,
 • kontrola emisí u plynových spotřebičů,
 • poučení obsluhy,
 • stanovení termínu další kontroly,
 • zápis do servisní knihy.

Jak objednat?

 • kontaktujte autorizovaný servis ve vaší lokalitě uvedený na www.protherm.cz.
 • Nezapomeňte objednat včas!

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Uživatele našich výrobků upozorňujeme, že jakékoli prohlídky a servisní zásahy u výrobků Protherm v záruční lhůtě, včetně pravidelné kontroly kotle, musí být prováděny autorizovanou servisní společností, která má uzavřenou servisní smlouvu se společností Vaillant Group Czech s.r.o. V opačném případě porušuje uživatel kotle záruční podmínky a může tak dojít k zániku práv ze sjednané záruky. Více ZDE (3042 kB).