Hledat
Hledat

Prodloužená záruka pro tepelná čerpadla na dobu až 10 let

Prodloužení záruční doby přinese majiteli tepelného čerpadla jistotu po dobu 5 let, resp. 10 let, protože nebude muset investovat v případě poruchy do opravy tohoto spotřebiče po ukončení standardní zákonné záruční lhůty. S prodlouženou zárukou souvisí rovněž povinnost provedení pravidelné prohlídky. Pravidelná prohlídka tepelného čerpadla přináší řadu výhod – zvyšuje provozuschopnost spotřebiče, úsporu provozních nákladů a minimalizuje dopady na životní prostředí. Tato servisní prohlídka se skládá z přesně popsaných servisních úkonů a to vše zajišťuje maximální kvalitu všech pracovních činností. Prohlídku zajišťují odborně vyškolené servisní firmy s příslušnou autorizací.

Prodlouženou záruku je možné získat nejpozději do 3 měsíců od uvedení výrobku do provozu a to prostřednictvím montážních firem nebo servisních firem.

Doporučená cena certifikátu prodloužené záruky je od 15.2.2023 pro tepelná čerpadla Protherm 5 100 Kč bez DPH.

Protherm GeniaAir split, GeniaAir Mono

Prodloužená záruka po dobu pěti let se vztahuje na venkovní a vnitřní jednotku tepelného čerpadla. Vnitřní jednotkou se rozumí:

- uživatelský modul

- hydraulický modul

- hydraulická věž

Po dobu deseti let je poskytnuta záruka na materiál kompresoru. Záruka se vztahuje pouze na materiál kompresoru, přičemž náklady na práci a dopravu spojené s výměnou kompresoru si hradí majitel tepelného čerpadla sám. Prodloužená záruční lhůta na kompresor se nevztahuje na ostatní komponenty, které by mohly být ovlivněny chybnou funkcí kompresoru.

Kompletní informace týkající se prodloužené záruční lhůty najdete v záručním listě konkrétního výrobku.