Hledat
Hledat

Záruční podmínky pro kotle

PROTHERM

Záruční lhůta kotlů

1. Záruka za jakost

Využijte prodloužené záruky zdarma nad rámec zákonné.

Na plynové kotle společnost Vaillant Group Czech s.r.o. poskytuje záruku za jakost v délce 3 let od data uvedení do provozu. Spotřebitel může v tomto případě využívat bezplatně navíc jeden rok záruky oproti standardní dvouleté záruce. Toto prodloužení má shodné podmínky jako zákonná lhůta, případné závady v tomto období budou hrazeny společností Vaillant Group Czech s.r.o.

Po uvedení do provozu a následné registraci výrobku autorizovanou servisní firmou obdržíte e-mail s elektronickou verzí on-line záručního listu ve formátu PDF na vaši e-mailovou adresu (platí pro kotle uvedené do provozu po 1.8.2023).

2. Podmínky pro uznání prodloužené bezplatné záruky po dobu tří let:

Podmínkou pro uznání záruky za jakost je:

  • první uvedení výrobku do provozu autorizovanou servisní firmou
  • on-line registrace výrobku v databázi distributora (zajišťuje servisní firma, registrace lze provést u výrobků, které nejsou starší než 3 roky od data výroby)
  • pravidelné servisní prohlídky v druhém a třetím roce provozu výrobku a jejich následná registrace (zákazník obdrží potvrzovací e-mail o provedené roční prohlídce)

Kompletní informace týkající se záruční lhůty najdete v záručním listě konkrétního výrobku.

Jak koncovému zákazníkovi, tak i servisní firmě, bude online záruční list v PDF formátu zaslán na příslušnou emailovou adresu.

Na kondenzační kotle Protherm si navíc můžete zakoupit certifikát prodloužené záruky na 5 let. Více informací najdete zde.