Používáme cookies, které sledují pohyb na webu, aby umožnily vyhodnocení používaných stránek. Cookie nemůže v žádném případě poskytnout přístup k Vašemu počítači nebo datům, která nám neposkytnete. Používání cookies je dobrovolné a můžete jej odmítnout. Většina prohlížečů je automaticky přijímá, ale obvykle můžete toto chování změnit v nastavení prohlížeče. To Vám nicméně může částečně omezit nebo úplně znemožnit používat některé funkce webu.

Přijmout Odmítnout

Jak pořídit kotel

Užitečné rady

Vzhledem k tomu, že kotel si nepořizujeme každý den, ale na delší časový úsek, je potřeba tomuto výběru věnovat dostatečnou pozornost. Je potřeba si ujasnit co všechno od kotle očekáváme, zda s ním chceme objekt jen vytápět, jakým topným systémem, nebo zda řešíme i přípravu teplé vody. Ideální je tyto záležitosti konzultovat s projektantem topných systémů přímo na místě. Neočekávejte fundované poradenství od někoho po telefonu.

Vzhledem k tomu, že v případě plynového nebo elektrického kotle se jedná o vyhrazené technické zařízení, doporučujeme svěřit montáž obborné instalační firmě. Tato firma Vám dodá kotel včetně potřebného příslušenství a dalšího vybavení k provozu kotle potřebného (odtah spalin, připojovací armatury, uzavírací ventily, filtry a pod.) a provede odbornou montáž kotle. Před samotným spuštěním kotle musí instalaci kotle zkontrolovat autorizovaná servisní firma, která zároveň provede odborné uvedení kotle do provozu a potvrdí Záruční list výrobku.