Používáme cookies, které sledují pohyb na webu, aby umožnily vyhodnocení používaných stránek. Cookie nemůže v žádném případě poskytnout přístup k Vašemu počítači nebo datům, která nám neposkytnete. Používání cookies je dobrovolné a můžete jej odmítnout. Většina prohlížečů je automaticky přijímá, ale obvykle můžete toto chování změnit v nastavení prohlížeče. To Vám nicméně může částečně omezit nebo úplně znemožnit používat některé funkce webu.

Přijmout Odmítnout

Jak pořídit kotel

Užitečné rady

1. Vím, co chci!

  • mám jasné představy, tzn. znám své nároky na komfort (teplota v pokoji a spotřeba teplé vody).

2. Kontaktuji odborníky!

  • projektant tepelné techniky navštíví váš objekt; vezme v úvahu vaše nároky na teplo a teplou vodu, vaše představy o výrobku a jeho regulaci a zohlední možnosti objektu (tepelné ztráty, umístění, odvod spalin atd.),
  • následuje výběr konkrétního spotřebiče.

3. Odborně instaluji!

  • odborná firma nainstaluje spotřebič se všemi jeho nároky na elektro, plyn, odvod spalin, napojení na topnou soustavu a vodu v souladu s aktuálními technickými normami a legislativou.

4. Uvedu do provozu autorizovanou firmou!

  • pokud není spotřebič odborně instalován a uveden do provozu autorizovanou firmou, zbavíte se nároku na bezplatnou prodlouženou záruční dobu a zejména ohrožujete své zdraví a majetek.