Hledat
Hledat

Co je to chladivo?

Chladiva jsou kapaliny, které mají velmi nízkou teplotu varu, a proto se odpařují, i když je přiváděno jen malé množství tepla. Používají se v tepelných čerpadlech a v chladicí technice.

Chladivo, které se při ohřátí promění na plyn, se stlačuje v kompresoru. To způsobí, že teplota chladiva stoupá, dokud není dosaženo požadované teploty. Výměník tepla poté předává tepelnou energii do topné a teplé vody, která je potrubím transportována do radiátorů nebo do odběrných míst teplé vody. Poté, co se teplo z chladiva odčerpá, vrátí se do kapalného stavu, dekomprimuje se ve ventilu a tak se ještě více ochladí.

V minulosti se používala CFC, což jsou syntetická chladiva, která ničí ozonovou vrstvu. Nyní jsou zakázána a postupně jsou nahrazována přírodními chladivy nebo chladivy, která nepoškozují ozónovou vrstvu. Difluormethan neškodí ozónu, ale je to látka znečišťující vodu. Přírodní a ekologická chladiva, která nepoškozují ozonovou vrstvu, jsou například voda, vzduch, amoniak (NH3), oxid uhličitý (CO2) a uhlovodíky, jako je propan nebo isobutan.

Zpět k přehledu