Hledat
Hledat

Co je to deskový výměník tepla?

Deskový výměník tepla je jedním typem výměníku tepla. Výměník tepla přenáší tepelnou energii, jinými slovy teplo, z jednoho média do druhého. Deskové výměníky tepla se používají v konvenčních chladicích a topných systémech a ohřívačích vody, stejně jako v tepelných čerpadlech a solárních systémech.

Deskové výměníky tepla se skládají z několika kovových desek, které jsou svařované, pájené nebo sešroubované. Ty jsou uspořádány paralelně, jeden nad druhým, ve komorách ve tvaru vlny a které jsou strukturovány ve vrstvách. Mezi těmito tepelně vodivými vrstvami proudí kapalné nebo plynné zdroje tepla, jako je chladivo, solární kapalina, voda-nemrznoucí směs nebo vzduch. Tepelná energie získaná z generátoru tepla je přenášena z teplejší na chladnější látku prostřednictvím výměníku tepla. Stejný princip se používá v technologii chlazení, ale obráceně.

Zpět k přehledu