Hledat
Hledat

Co je to geotermální energie?

Geotermální energie je energie, která je vždy dostupná v zemské kůře. Geotermální energie je přirozený projev tepelné energie zemského jádra, která má původ ve zbytkovém teplu planety Země, vzniká rozpadem radioaktivních látek nebo působením slapových sil. Bez ohledu na to, odkud tato energie pochází, je dostupná kdekoli, kdykoli a v jakémkoli množství a lze ji využít k vytápění.

Využití je možné nepřímo, kdy geotermální elektrárny přetváří geotermální energii v elektřinu. Další možností využití této energie umožňují tepelná čerpadla země – voda, kdy v tomto případě je energie využita přímo k vytápění, chlazení nebo přípravě teplé vody. Tepelná čerpadla využívají zemní vrt nebo zemní kolektory. Zemní kolektory jsou méně nákladné a nevyžadují povolení jako zemní vrty. Zemní vrty jsou také nákladnější vzhledem k rozsáhlým výkopovým pracem. Na oba typy můžete využít státní dotace, čímž snížíte celkové náklady.

Zpět k přehledu