Hledat
Hledat

Co je to kotel?

Jak konvenční systémy vytápění a přípravy teplé vody, tak i moderní systémy využívající kondenzační technologii nebo obnovitelné zdroje jako je biomasa, využívají ke svému provozu kotel. Kotel, který je většinou umístěny v kotelně nebo technické místnosti, je možné kombinovat s dalším systémem, například využívajícím obnovitelné zdroje. Palivem je obvykle zemní plyn nebo dřevěné pelety. Získané teplo je využito pro vytápění a přípravu teplé vody.

Starší kotle udržovaly konstantní teplotu, která byla pomocí výměníku předána do okruhu otopné vody nebo použita k přípravě teplé vody. Spaliny byly odváděny komínem. Novější kotle fungují podobným způsobem, ale dokáží snižovat teplotu, pokud není potřeba. Kondenzační kotle splňují všechny aktuální normy, fungují na stejném principu, ale navíc dokáží využít teplo ze spalin. Tím se stávají ještě energeticky výkonějšími a snižují náklady na vytápění.

Zpět k přehledu