Hledat
Hledat

Co jsou obnovitelné energie?

Obnovitelné energie jsou ekologické, vládou podporované zdroje energie. Regenerují se nebo jsou k dispozici v neomezeném množství. Mezi příklady obnovitelných energií patří vodní energie, větrná energie, sluneční energie, geotermální energie a palivo z biomasy.

Hydroenergie, známá také jako vodní energie, využívá sílu tekoucí vody a přeměňuje ji na elektřinu ve vodních elektrárnách. Turbíny jsou rozmístěny na tekoucích vodách, v nádržích nebo je využívána síla přílivu a odlivu. Větrné turbíny používají vítr k uvedení rotoru větrné turbíny do pohybu a tím k výrobě elektřiny. Sluneční energie nebo sluneční záření se přeměňuje na elektřinu fotovoltaickými systémy a na teplo solárními systémy. Geotermální energie získává teplo ze země nebo dokonce hlouběji v geotermálních elektrárnách. Biomasa je jakákoli fosilní organická hmota - rostlinná hmota, jako je dřevo nebo štěpka. K výrobě elektřiny se biomasa spaluje v elektrárně, kde se energie vyrábí stlačováním vzniklé páry. Biomasa se také využívá k vytápění, spaluje se například v kotli na spalování dřeva nebo kotli na pelety.

Zpět k přehledu