Hledat
Hledat

Co je to primární energie?

Primární energie jsou všechny přirozeně se vyskytující zdroje energie v jejich původní a nezměněné podobě. Patří sem například všechny obnovitelné energie, jako je sluneční energie, větrná a vodní energie, geotermální energie a biomasa, ale také fosilní zdroje energie, jako je uhlí a ropa.

Surové formy primární energie nelze použít bez jejich zpracování. Z uhlí se například vyrábí koks nebo brikety na vytápění. Z ropy se vyrábí benzín nebo nafta. Zpracovaná primární energie se nazývá sekundární energie. Některá zpracování, jako je přeměna ropy na benzín, mají za následek ztrátu energie, jiná však energetický zisk. Příkladem toho je sušení dřeva před jeho spalováním. Energie ve formě paliva, tepla, horké vody nebo elektřiny obvykle během přepravy ztrácí více energie, což se označuje jako využitelná energie nebo energie pro konečné použití.

Zpět k přehledu