Hledat
Hledat

Co je to rosný bod v technologii vytápění?

Rosný bod udává teplotu při které dochází ke kondenzaci páry. Pro topný olej je tato hodnota 47 °C, pro zemní plyn je tato hodnota 57°C. Rosný bod hraje velkou roli v kondenzační technologii, která využívá teplo z kondenzovaných spalinových plynů. Toto cenné teplo je u ostatních systémů vytápění nevyužito.

Množství energie, které je obsaženo ve spalinových plynech závisí na typu paliva. Nicméně se jedná o 6 až 11% tepelné energie. Z tohoto důvodu je kondenzační technologie podporována systémem vládních dotací.

Poté, co je teplo ze samotného spalování předáno do systému vytápění, spaliny jsou následně ochlazeny a takto získané teplo přechází taktéž do systému vytápění, čímž se zvýší celková účinnost.

Zpět k přehledu