Hledat
Hledat

Co je solární systém nebo solární elektrárna?

Solární systém "je jiný termín pro solární elektrické zařízení. Solární systém přeměňuje sluneční záření na využitelnou energii. Solární systémy najdete jako fotovoltaické systémy pro výrobu energie a jako solární tepelné systémy pro výrobu tepla. Všechny solární energetické systémy jsou klasifikovány jako obnovitelné energie a jsou proto dotovány státem.

Fotovoltaické systémy se skládají ze solárních panelů se solárními články na střeše, které shromažďují sluneční energii. Atomy křemíku obsažené v solárních článcích migrují vrstvami článků a generují stejnosměrný proud, který měnič převádí na použitelný střídavý proud.

Solární tepelná technologie je systém, ve kterém sluneční kolektory naplněné solární kapalinou na střeše shromažďují energii ze slunečního svitu. Výsledné teplo se přivádí do topného systému nebo do systému pro ohřev teplé vody pomocí výměníků tepla.

Obvykle není dostatek slunečního záření, zejména v zimních měsících, a proto se solární energetické systémy často používají jako doplňkové zdroje tepla nebo zdroje elektřiny. V kombinaci s konvenčními systémy nebo jinými obnovitelnými energiemi, jako jsou tepelná čerpadla nebo kotle na dřevo, pelety nebo biomasu, můžete být po celý rok téměř úplně nezávislí na poskytovatelích energie.

Zpět k přehledu