Hledat
Hledat

Co je to tepelné čerpadlo voda – voda?

Tepelné čerpadlo typu voda – voda je jedním z nejúčinnějších a nejekologičtějších systémů vytápění. Není prostorově náročné, zabere stejně místa jako například kombinovaný kotel. K ohřevu domácnosti, chlazení během léta a k přípravě teplé vody využívá tepelnou energii z podzemní vody.

Podzemní voda je přiváděna do výměníku tepla pomocí čerpadla. Toto čerpadlo je poháněno elektřinou. Podzemní voda poté předá své teplo chladivu, které cirkuluje v systému. Chladivo se odpaří a tato pára je stlačena kompresorem, což ještě zvýší její teplotu. Takto získané teplo je předáno do zásobníku, kde je využito pro vytápění a přípravu teplé vody. Chladivo je poté znovu zkapalněno a tím se může celý proces opakovat.

Před nákupem tepelného čerpadla voda – voda je nutné zajistit příslušná povolení, neboť tento typ tepelného čerpadla vyžaduje 2 zemní vrty: jeden pro čerpání podzemní vody a druhý pro vypouštění využité chladné vody. Díky těmto vrtům je pořízení tohoto typu tepelného čerpadla nákladnější, nicméně je možné čerpat z program státních dotací. Dotace můžete získat také na pořízení fotovoltaického systému, díky kterému můžete vyrábět vlastní energii, potřebnou pro provoz tepelného čerpadla.

Zpět k přehledu