Hledat
Hledat

Co je tepelné čerpadlo vzduch – voda?

Tepelné čerpadlo typu vzduch – voda, stejně jako ostatní typy tepelných čerpadel, využívá energii z okolního prostředí a ke svému provozu potřebuje jen nepatrné množství elektrické energie. U všech typů tepelných čerpadel můžete čerpat finance z dotačních programů. Navíc k pořízení tepelného čerpadla typu vzduch – voda a vzduch – vzduch nepotřebujete žádné povolení a nevyžaduje ani složitou a nákladnou instalaci.

V případě tepelného čerpadla vzduch – voda je za pomoci ventilátoru přiváděn venkovní vzduch, který má i v chladném počasí dostatečné množství tepla, aby došlo k odpaření chladiva v tepelném čerpadle. Chladivo má velice nízký bod varu a tím dochází k jeho odpařování i při velmi nízké teplotě. Tato pára je dále stlačena kompresorem na požadovanou teplotu a přes výměník tepla je převedena do otopné soustavy.

Expanzní ventil snižuje tlak, aby znovu zkapalnil chladivo a cyklus mohl začít znovu.

Zpět k přehledu