Hledat
Hledat

Co je to tepelné čerpadlo země - voda?

Tepelná čerpadla země – voda jsou jedním z nejefektivnějších, energeticky nejúčinnějších a nejekologičtějších systémů vytápění. Teplo ze země ohřívá nemrznoucí kapalinu a ta odpařuje chladivo, které je následně stlačeno a jeho teplota je pomocí výměníku tepla předána do systému vytápění a přípravy teplé vody. Chladivo je následně opět zkapalněno, díky poklesu tlaku, a celý proces se opakuje.

Tepelná čerpadla země – voda využívají zemní vrty nebo zemní kolektory, které jsou umístěné pod zemí. Zemní kolektory vyžadují plochu o velikosti dvakrát větší než je vytápěná plocha a jejich účinnost je nižší a teplota není konstantní. U zemních vrtů je účinnost vyšší a konstantní, ale jejich pořízení podléhá povolení a také instalace je nákladnější vzhledem k náročnějším výkopovým pracem.

Všechna tepelná čerpadla země – voda jsou velmi odolná, ke svému provozu vyžadují minimum elektrické energie a jsou státem dotována. Dotace sníží náklady na pořízení a vzhledem k nízkým provozním nákladům se nákup tepelného čerpadla během několika let navrátí. Spotřebu elektrické energie je možné pokrýt pomocí fotovoltaického systému, který je státem také dotován.

Zpět k přehledu