Hledat
Hledat

Co je to topná křivka?

Topná křivka, známá též jako ekvitermní křivka, zaručuje, že vztah mezi venkovní teplotou a výstupní teplotou topného okruhu je správně nastaven. Pomáhá tak šetřit energii a snížit náklady v případě poklesu venkovní teploty. V takovém případě je výstupní teplota zvýšena dle nastavené topné křivky.

K nastavení topné křivky je potřeba několik hodnot:

Strmost: tato hodnota určuje o kolik stupňů má být výstupní teplota zvýšena. Čím strměji ji nastavíte, tím větší množství energie spotřebujete.

Paralelní posun: tato hodnota přizpůsobuje výstupní teplotu adekvátně venkovní teplotě.

Noční pokles teploty: Tato hodnota určuje časový interval pro snížení teploty.

Mezní hodnota vytápění: tato hodnota určuje venkovní teplotu, při které dojde k úplnému vypnutí systému vytápění.

Tyto hodnoty můžete nastavit na regulátoru nebo na jiném systémovém ovladači. Venkovní čidlo slouží k regulaci tepelného výkonu dle aktuální venkovní teploty.

Zpět k přehledu