Hledat
Hledat

Co je to zemní vrt?

Zemní vrty jsou součástí tepelných čerpadel typu země – voda a fungují jako výměníky tepla, které využívají tepelnou energii země k vytápění a ohřevu teplé vody. Zemní vrty, které jsou hluboké 30 až 200 metrů pod zemským povrchem, nezabírají téměř žádnou plochu a dosahují konstantní teploty země, která je v rozmezí 5 až 10 °C. V porovnání s ostatními typy tepelných čerpadel je tato kombinace nejefektivnější a má nejvyšší účinnost.

Zemní vrty jsou vyplněné solankou, což je směs vody a nemrznoucí kapaliny. Tato solanka je díky geotermální teplotě ohřívána a energie dale předávána do chladivového okruhu. Chladivo je následně stlačeno a tím se zvýší její teplota. Výměník tepla poté přenáší tuto teplotu do akumulačního zásobníku. Bez tohoto zásobníku by teplo muselo být využito okamžitě, což není efektivní a žádané.

Zemní vrty vyžadují povolení a výkopové práce jsou velmi nákladné. Nicméně na jejich pořízení je možné čerpat státní dotace pro obnovitelné energie.

Zpět k přehledu