Hledat
Hledat

Online e-certifikát prodloužené záruky na kotle

Společnost Vaillant Group nabízí zákazníkům možnost prodloužení standardní záruční lhůty pro kondenzační kotle na dobu 5 let.

V rámci snižování uhlíkové stopy přechází společnost Vaillant Group z papírové verze na on-line verzi certifikátu prodloužené záruky. Certifikát prodloužené záruky je možné si objednat u autorizované servisní firmy, která provede vlastní zprovoznění kotle do provozu. Požádejte servisního technika o zakoupení on-line certifikátu, který vám může následně zaslat jako soubor pdf na váš e-mail. Technik provede při prvním spuštění spotřebiče veškeré nutné činnosti pro jeho správný provoz včetně vyplnění všech příslušných údajů v rámci registrace kotle a prodloužené záruční lhůty.

Certifikát můžete zakoupit u našich smluvních servisních firem, jejichž seznam naleznete zde.

Při zakoupení prodloužené záruky má uživatel kotle pod dobu pěti let hrazeny veškeré servisní opravy kotle včetně nákladů na materiál, práci a dopravu! Prodlouženou záruku je možné zakoupit do 6ti měsíců od uvedení kotle do provozu. Kompletní informace týkající se prodloužené záruční lhůty najdete v záručním listě konkrétního výrobku.

Doporučená cena certifikátu prodloužené záruky na kondenzační kotle do výkonu 40 kW je 2.300 Kč bez DPH, u kondenzačních kotlů s výkonem nad 40 kW je doporučená cena 4.900 Kč bez DPH.