Hledat

Záruční podmínky pro kotle

PROTHERM

1. Záruka za jakost

Na výrobky Protherm se poskytuje záruka 36 měsíců od data uvedení do provozu, ne však déle než 42 měsíců od data prodeje koncovému zákazníkovi. Během těchto lhůt záruky za jakost budou výrobní vady a závady vzniklé následkem vadného provedení nebo vadou materiálu bezplatně odstraněny a to za podmínek dále uvedených. Příslušná ustanovení zákonných předpisů upravující odpovědnost za vady a právo na výměnu výrobku nebo odstoupení od kupní smlouvy nejdéle po dobu 24 měsíců od převzetí výrobku zůstávají touto zárukou za jakost nedotčena.

2. Podmínky pro uznání záruky

• první uvedení výrobku do provozu pověřenou servisní osobou,

• řádně vyplněný a potvrzený záruční list,

• vyplněný evidenční list odeslaný online nebo poštou zpět distributorovi,

• předložení potvrzených servisních prohlídek v servisní knize vždy po topné sezóně

Na kondenzační kotle Protherm si navíc můžete zakoupit certifikát prodloužené záruky na 5 let.Více informací najdete zde.