Používáme cookies, které sledují pohyb na webu, aby umožnily vyhodnocení používaných stránek. Cookie nemůže v žádném případě poskytnout přístup k Vašemu počítači nebo datům, která nám neposkytnete. Používání cookies je dobrovolné a můžete jej odmítnout. Většina prohlížečů je automaticky přijímá, ale obvykle můžete toto chování změnit v nastavení prohlížeče. To Vám nicméně může částečně omezit nebo úplně znemožnit používat některé funkce webu.

Přijmout Odmítnout

Kondenzační kotel

Kondenzační kotel

Speciální konstrukce kotle využívající k vytápění výhřevnost i spalné teplo plynu. Pro správnou funkci se doporučuje teplota topné vody na vstupu do radiátorů cca 40 oC (velká plocha radiátorů, nejlépe podlahové vytápění). Při provozu kotle vzniká velké množství kondenzátu, který se musí odvádět do odpadu. Nejvyšší technicky možná účinnost. Konstrukce spalování zajišťuje šetrnost kotle k životnímu prostředí.