Hledat
Hledat

Co je to tepelné čerpadlo?

Tepelná čerpadla dokáží využít energii vody, země a vzduchu, aby ji použila k vytápění nebo chlazení vašeho domova. Jsou nejekologičtějším způsobem vytápění.

Existují tepelná čerpadla typu vzduch – voda, která získávají teplo z okolního vzduchu, tepelná čerpadla typu země – voda, která získávají teplo ze země a posledním typem jsou tepelná čerpadla voda – voda, která umí využít teplo z podzemní vody (vyžadují povolení). Bez ohledu na druh energie, kterou tepelné čerpadlo využívá, je princip jejich fungování stejný: čerpadlo zvýší teplotu pomocí stlačením chladiva. Při obráceném procesu může být tepelné čerpadlo využito také pro chlazení. Pro svůj provoz potřebují tepelná čerpadla asi ¼ elektřiny a ¾ energie získají z okolního prostředí. Nejúčinnější je kombinace s podlahovým vytápěním. Pokud navíc doplníte tepelné čerpadlo o fotovoltaický systém, který bude produkovat elektřinu pro provoz tepelného čerpadla, stanete se také nezávislí na dodavateli energií. Vyšší pořizovací náklady a náklady na instalaci, v případě tepelného čerpadla typu země – voda nebo voda – voda, jsou minimalizovány díky státním dotacím a rychlé návratnosti.

Zpět k přehledu