Hledat
Hledat

Tepelné čerpadlo vzduch - voda

Pokud uvažujete o využití obnovitelného zdroje energie pro své vytápění, pak rozhodně stojí za zvážení tepelné čerpadlo vzduch – voda.

Kontaktujte nás

Shrnuli jsme pro vás nejdůležitější informace o tepelných čerpadlech vzduch - voda. Zjistěte více zde:

Úsporné řešení

Využitím volně dostupné energie z okolního prostředí budete dlouhodobě šetřit náklady na vytápění.

Nezávislí na růstu cen energie z fosilních paliv

S tepelným čerpadlem vzduch - voda nebudete závislí na rostoucích cenách fosilních paliv a energie.

Prostorově nenáročné

Tepelná čerpadla vzduch – voda se hodí do každého prostoru. Jsou kompaktní a tichá.

Sníží vaši uhlíkovou stopu

Díky využití vzduchu jako zdroje energie, chytře sníží vaši uhlíkovou stopu.

Jak funguje tepelné čerpadlo, kde je vzduch zdrojem energie?

Základní funkční princip takového tepelného čerpadla je stejně jednoduchý jako geniální: tepelná energie vzduchu, který nás obklopuje, se přeměňuje na energii topnou. Tepelné čerpadlo vzduch - voda to dokáže ohřevem vody, která proudí do topného okruhu. Tepelné čerpadlo vzduch - vzduch generuje teplý vzduchu, který ohřívá místnosti na požadovanou teplotu.

Pokud se zajímáte o tuto technologii až nyní, budete jistě klást otázku: jak je možné, že studený venkovní vzduch dokáže v zimě vytápět můj dům? Byť to zní zvláštně, opravdu to funguje, i když je venku mínus 20° C. Vnější vzduch je nejprve nasáván do tepelného čerpadla pomocí ventilátoru. Uvnitř cirkuluje chladivo, které je chladnější než přiváděný venkovní vzduch. Chladivo se při odpařování zahřívá. Následně se pak odpařené chladivo stlačí pomocí kompresoru. Takto vznikne teplo, které se používá k ohřevu podlahového vytápění nebo radiátorů.

Tento postup však můžete také obrátit, takže čerpadlo funguje stejně jako chladnička. Využívá teplý vzduch v místnostech a odvádí ho ven. To znamená, že tepelným čerpadlem vzduch – voda můžete své místnosti v létě také chladit.

Získejte více informací o chlazení pomocí tepelného čerpadla

Jaké typy těchto tepelných čerpadel jsou k dispozici?

Tepelné čerpadlo vzduch - voda

U tohoto typu vytápění se tepelné čerpadlo využívá k ohřevu vody, která poté proudí potrubím do topného systému v domácnosti. Teplá voda v podlahovém vytápění nebo radiátorech ohřívá jednotlivé pokoje na příjemnou teplotu.

Tepelné čerpadlo vzduch – vzduch

Místo ohřevu vody, ohřívá tento systém vzduch a pomocí ventilátoru jej distribuuje do místností.

Náklady spojené s tepelným čerpadlem vzduch - voda

Tepelné čerpadlo vzduch - voda je velmi dobrá volba. Ke svému provozu potřebuje pouze malé množství elektřiny. Neexistují žádné další náklady. Platí zde pravidlo: čím vyšší je topný faktor (více v části Plánování tepelného čerpadla vzduch - voda), tím méně elektřiny spotřebuje. Navíc můžete výrazně snížit měsíční náklady díky kombinaci s fotovoltaickým systémem.

Servis tepelných čerpadel by měl být prováděn jednou ročně.

Přečtěte si více o nákladech na tepelné čerpadlo

Dotace na tepelná čerpadla vzduch - voda

Na pořízení tepelného čerpadla můžete čerpat z programu státních dotací Nová zelená úsporám, a to až do výše 100.000 Kč. Využít můžete také Kotlíkové dotace, kde se jedná o státní podporu renovací starších systémů vytápění a tím snížení emisí při vytápění fosilním palivem.

Plánování tepelného čerpadla vzduch - voda

Přesvědčili jsme vás, že se tepelné čerpadlo vzduch – voda opravdu vyplatí? Pokud ano, pojďme zjistit, které tepelné čerpadlo nejlépe vyhovuje vašim potřebám. Nezáleží na tom, zda je váš dům nový nebo starý, protože tento druh tepelného čerpadla je vhodný jak pro novostavby, tak pro renovace. Důležité je pouze sezónní COP/ topný faktor.

Výhodné kombinace tepelných čerpadel

Další výhodou tepelných čerpadel vzduch – voda je jejich snadná kombinace s dalším systémem vytápění.

Fotovoltaika

Perfektní a chytrá kombinace. Elektrickou energii, potřebnou k provozu tepelného čerpadla, si můžete vyrobit sami. To výrazně sníží vaše měsíční provozní náklady a eliminuje vaši závislost na externích dodavatelích energie.

Akumulační zásobník

Akumulační zásobník ukládá přebytečné teplo, které se dá následně kdykoli využít. To znamená, že tepelné čerpadlo může pracovat nepřetržitě, nedochází k častému vypínání a zapínání, což zvyšuje jeho životnost.

Solární tepelná energie

Solární tepelný systém generuje teplo ze sluneční energie, zatímco tepelné čerpadlo vzduch – voda vytváří teplo z okolního vzduchu. Oba systémy se mohou při vytápění navzájem dokonale podporovat.

Plynové vytápění

Pokud váš dům nemá dostatečnou izolaci nebo podlahové vytápění, je toto dobrá kombinace. U tohoto typu hybridního systému přebírá plynový systém hlavní topný výkon a tepelné čerpadlo se automaticky zapíná jen pokud je potřeba.

Chtěli byste si promluvit se specialistou na tepelná čerpadla?

S radostí vám poradíme.