Hledat
Hledat

Upozornění pro uživatele výrobků Protherm využívající servisní služby od neautorizovaných servisních společností.

Všechny uživatele našich výrobků proto upozorňujeme, že jakékoli prohlídky a servisní zásahy u výrobků Protherm v záruční lhůtě, včetně pravidelné kontroly kotle, musí být prováděny autorizovanou servisní společností, která má uzavřenou servisní smlouvu se společnosti Vaillant Group Czech s.r.o. Smluvní servisní společnosti mají potřebnou kvalifikaci, jsou pravidelně školeny a mají zaručený přístup k originálním náhradním dílům.

V opačném případě se jedná o neautorizovaný zásah do výrobku v rozporu se záručními podmínkami Protherm, což může vést k porušení záručních podmínek a dále tak k zániku práv ze záruky (veškeré náklady na opravy pak nese uživatel výrobku sám).

Doporučujeme všem našim zákazníkům, aby se ujistili, zda servisní společnost, byť s pověřením od poskytovatele energií k provádění kontrol, má uzavřenou servisní smlouvu s naší společností. Jedině takové jsou autorizovanými společnostmi, po jejichž zákroku není riziko, že závady, které by jinak spadaly pod záruku, bude muset hradit sám uživatel výrobku. Seznam všech smluvních servisních organizací Protherm naleznete ZDE.