Hledat
Hledat

IFTTT

Co vlastně znamená IFTTT? Co se skrývá pod těmito písmeny? Jedná se o zkratku anglických slov

If This, Then That

Volně přeloženo do češtiny „Když nastane toto, potom udělej tamto“. Jedná se v podstatě o chytrou jednoduchou automatizaci v domácnosti, kdy jedna provedená činnost spouští další následnou akci. Tato nová technlogie, tzv. „Internet of Things“ umožňuje připojení různých domácích spotřebičů na internet a tím usnadňuje jejich vzdálené ovládádní, diagnostiku a případný servis.

Firma Vaillant reaguje na tento trend a rozšiřuje možnosti ovládání bezdrátového regulátoru MiGo včetně příslušné mobilní aplikace vSMART. Jestliže uživatel regulátoru MiGo chce začít využívat tuto chytrou automatizaci ve svém bytu či domu, musí se zaregistrovat na webovém portálu ifttt.com. Následně po registraci je nutné váš účet na ifttt.com propojit s vaším termostatem. Po této aktivaci si lze již vybírat jednotlivé automatické činnosti, tzv. applety (jedná se v podstatě o jednoduché miniaplikace), které se automaticky spustí při splněné podmínce. Jedná se o následující možnosti, které si lze aktivovat, např.:

Při příchodu domů se váš topný systém přepne do standardního časového programu. V případě, že máte instalované žárovky hue, tak se tento světelný zdroj rozsvítí.

Tento applet spustí jednorázový ohřev teplé vody po dobu 30 minut při odchodu z fit centra.

Tato miniaplikace Vám zašle e-mail a upozorní vás na to, že baterie v termostatu jsou již vybité.

Applet přepne topný systém do snížené – útlumové teploty při vašem odchodu z domova. Topení zůstává v této útlumové fázi, dokud nezměníte teplotu nebo přepnete termostat zpět na časový program.

Ostatní miniaplikace naleznete na internetových stránkách IFTTT, konkrétně pro regulátor MiGo na adrese https://ifttt.com/migo