Používáme cookies, které sledují pohyb na webu, aby umožnily vyhodnocení používaných stránek. Cookie nemůže v žádném případě poskytnout přístup k Vašemu počítači nebo datům, která nám neposkytnete. Používání cookies je dobrovolné a můžete jej odmítnout. Většina prohlížečů je automaticky přijímá, ale obvykle můžete toto chování změnit v nastavení prohlížeče. To Vám nicméně může částečně omezit nebo úplně znemožnit používat některé funkce webu.

Přijmout Odmítnout

Komínové provedení

Komínové provedení

Spalování plynu v kotli je závislé na vzduchu z místnosti. Při nedostatečném přívodu vzduchu do místnosti je ohrožen provoz kotle a zdraví uživatele. Odvod spalin do vyvložkovaného komínu s účinnou výškou - od kotle ke konci komínu nad 6m. POZOR není vhodný do objektů s „plastovými okny nebo eurookny“a do znečistěných provozů např.: pekárna, kadeřnictví.