Používáme cookies, které sledují pohyb na webu, aby umožnily vyhodnocení používaných stránek. Cookie nemůže v žádném případě poskytnout přístup k Vašemu počítači nebo datům, která nám neposkytnete. Používání cookies je dobrovolné a můžete jej odmítnout. Většina prohlížečů je automaticky přijímá, ale obvykle můžete toto chování změnit v nastavení prohlížeče. To Vám nicméně může částečně omezit nebo úplně znemožnit používat některé funkce webu.

Přijmout Odmítnout

Tepelná ztráta budovy

Tepelná ztráta budovy

Je udávána v kW. Vyjadřuje množství tepla vyzářeného do okolí budovou při nejnižší venkovní teplotě pro danou lokalitu. Tato hodnota je především určena tepelněizolačními schopnostmi budovy a lokalitou. Kotel pak musí tuto ztrátu bezpečně doplnit. Nejnižší venkovní teplota v lokalitě (cca -10 oC až -18 oC) většinou trvá 15 dní v topné sezóně a po ostatní topnou sezónu je výrazně vyšší. Proto ani kotel by neměl výrazně překročit projektem navrženou hodnotu.