Hledat
Hledat

Tepelná ztráta budovy

Tepelná ztráta budovy

Je udávána v kW. Vyjadřuje množství tepla vyzářeného do okolí budovou při nejnižší venkovní teplotě pro danou lokalitu. Tato hodnota je především určena tepelněizolačními schopnostmi budovy a lokalitou. Kotel pak musí tuto ztrátu bezpečně doplnit. Nejnižší venkovní teplota v lokalitě (cca -10 oC až -18 oC) většinou trvá 15 dní v topné sezóně a po ostatní topnou sezónu je výrazně vyšší. Proto ani kotel by neměl výrazně překročit projektem navrženou hodnotu.