Používáme cookies, které sledují pohyb na webu, aby umožnily vyhodnocení používaných stránek. Cookie nemůže v žádném případě poskytnout přístup k Vašemu počítači nebo datům, která nám neposkytnete. Používání cookies je dobrovolné a můžete jej odmítnout. Většina prohlížečů je automaticky přijímá, ale obvykle můžete toto chování změnit v nastavení prohlížeče. To Vám nicméně může částečně omezit nebo úplně znemožnit používat některé funkce webu.

Přijmout Odmítnout

Vrstvený zásobník teplé vody

Vrstvený zásobník teplé vody

Užitková voda se ohřívá v kotli na požadovanou teplotu (cca 60st C) a je postupně ukládána do vrchních vrstev zásobníku. Tím v zásobníku může být v jednom okamžiku v horní části již teplá voda a ve spodní části ještě studená voda. Teplá voda pro spotřebu je odebírána z vrchní části zásobníku. Tím je v krátké době (po úplném vyprázdnění zásobníku) umožněn odběr sice omezeného množství, ale dostatečně teplé vody. POZOR po úplném vybrání ohřáté vody ze zásobníku kotel pracuje v režimu průtokového ohřevu vody – pro dosažení požadované teploty je nutné nepřekročit povolený průtok vody v litrech za minutu.